Cellulosaisolering är det mest miljövänliga isoleringsmaterial som finns. Det är mycket märkligt att det fortfarande används cancerframkallande mineralull och glasull.

Den brandskyddade lösullen sprutas med 55 kg/m3 in i väggar. Till skillnad från isoleringsskivor letar sig lösullen in i hörn, tätar kring eldosor och når alla hålrum i väggar och bjälklag. Det blir alltså en högeffektiv isolering utan oisolerade köldspringor och håligheter.

Isoleringsförmågan är utomordentligt bra.  Med isolertjocklek på 240 mm i vägg med 55 kilos tryck ger ett U-värde på 0,15 likt ett passivhus, 500 mm i tak och dessutom 300mm cellplast under betongplattan innebär en otroligt låg energiförbrukning och en behaglig boendemiljö. Cellulosaisolering ger också en fantastiskt bra ljudisolering.

Du omger Dig med isolering som andas istället för oorganisk sten- eller glasull innehållande farliga partiklar. Du slipper också stänga in Dig likt en termos eftersom ingen plastfolie används, istället använder vi ångbroms. Man kan jämföra gamla tiders timmerhus, som ser lika fräscha ut efter 300 år, med den stora skillnaden att detta material har en fantastisk isoleringsförmåga. Ofta hör vi från kommunernas byggnadsinspektörer ”tänk om alla byggde på detta vis”.

 

En ren bonus är att vi använder oss av en ren naturprodukt som består av förnyelsebar barrskog.