MiljöBoHus AB´s KATALOGHUS är en serie med populära hustyper, som har planlösningar med öppen kommunikation mellan kök och vardagsrum.

Kataloghusen har färdiga bygglovs- och tillverkningsritningar för snabb produktion. Det finns färdiga grundkonstruktionsritningar beroende på markbeskaffenhet. Vi har även alla ritningar för kallt- & varmvatten och ventilation. Uppvärmning sker med den effektiva svenska värmepumpen från Nibe, Nibe Fighter, som med utedelen tar vara på värmen i uteluften och överför det till innedelen som pumpar ut varmvatten med golvvärme i alla rum.

Kataloghusen har en ventilationsanläggning som byter all luft i huset varannan timme, man suger ut den varma begagnade luften från kök, badrum och tvätt, men innan den blåses ut går den genom en värmeväxlare, liknande en bilkylare, men i detta fall luft, så att den kalla insugande luften värms upp av frånluften innan den nu uppvärmda friska luften blåses in i sovrum och vardagsrum.

Vidare ingår ritningar på elektriska installationen, köksritningar, målningsbeskrivningar och samtliga övriga hantverksanvisningar såsom kakel/klinkerbeskrivningar.

Kataloghusen isoleras med effektiv miljövänlig träfiberisolering, återvunnen från tidningspapper, den sprutas in i väggar med 55 kilos tryck. Med 30 cm tjocka väggar 60 cm isolering på taket innebär det låga energikostnader ca 35 kWh per kvm och år, krav i Sverige är 55 kWh per kvm och år.

KATALOGHUSEN BYGGS ALLTID UTAN ÄNDRINGAR, MED ETT LÄGRE PRIS ÄN VAD DE SPECIALRITADE ARKITEKTHUS SOM VI OCKSÅ KAN ERBJUDA. BYGGKOSTNAD KATALOGHUS NYCKELFÄRDIGT CA: 20,000:- KRONOR PER KVADRATMETER INVÄNDIG AREA.